• Home
  • /
  • RAL Colour Feeling 25+

De RAL COLOR FEELING 2025+ draagt de titel "ZORGEN + SAMENWERKEN." Dit trendrapport voor kleuren in 2025 en daarna omvat 15 kleuren die een aanzienlijke relevantie zullen hebben in diverse ontwerptoepassingen. Binnen deze 15 kleuren worden toepassingsvoorbeelden gepresenteerd, waarin de veelzijdigheid van kleurencombinaties en de resulterende effecten worden gedemonstreerd.

In lijn met de RAL COLOR FEELING 2025+ is ook de RAL Trendbox 2025+ dit jaar beschikbaar. Deze Trendbox vertaalt de trendkleuren naar verschillende materialen en stimuleert het experimenteren met kleur en materiaal.

Net als in voorgaande jaren zijn zowel de RAL COLOR FEELING 2025+ als de RAL Trendbox het resultaat van nauwe samenwerking met internationaal erkende partners. De huidige editie van het RAL-kleurentrendrapport blijft samenwerken met het Institute International Trendscouting van de University of Applied Science and Art in Hildesheim. Deze unieke combinatie van wetenschappelijke analyse en praktische toekomstvoorspelling maakt de RAL COLOR FEELING tot een uiterst waardevolle bron voor ontwerpers in diverse disciplines.

De wetenschappelijke benadering die is gebruikt bij de ontwikkeling van het RAL-trendrapport houdt rekening met een breed scala aan factoren, waaronder sociale en ontwerpontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan gedurende de afgelopen 60 jaar tot nu. De identificatie van invloedrijke kleur- en materiaalcycli, regelmatige trendverkenning en het gebruik van op maat gemaakte ontwerponderzoeksmodellen zijn cruciale elementen in de voortdurende ontwikkeling van de RAL-trendrapporten. Het vroegtijdig opsporen van technologische ontwikkelingen en het beoordelen van hun impact, evenals deskundigengebiedsonderzoeken, maken dit proces compleet.

Op deze manier bieden wij een wetenschappelijk gefundeerd kleurentrendrapport en leveren we producten met aanzienlijke toegevoegde waarde.

Colour Feeling

Neem contact op