• Home
 • /
 • PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

RAL_SHOP.nl- Verwerking persoonsgegevens

RAL_SHOP.nl, gevestigd te Zaandam (hierna: “SNKI”) vermarkt verschillende producten en diensten voor gebruik  in de kleurenbranche.. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. SNKIvindt het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden die niet behoren tot het Consortium NKS, Stichting Nederlandse Kleurenschool  en Stichting BNK.  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure.

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van SNKIof van leden van het consortium, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw CV-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het CV, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw CV opneemt wanneer dit raadpleegbaar is voor derden.
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten.
 • Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende drie jaar dan wel tot drie jaar na het einde van de overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. U kunt contact opnemen met onze klantenservice als u:
 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens
 • hier kunt u een verzoek tot inzage aanvragen.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, door uw webbrowser wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vérgaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Verstrekt SNKI persoonsgegevens aan derde partijen?

Alleen in het hieronder genoemde geval worden uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kinderen aan derden verstrekt.

SNKI kan een bewerker, die ten behoeve van SNKI persoonsgegevens verwerkt, inschakelen voor de bovengenoemde verwerkingen. Als SNKI persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, zal SNKI er zorg voor dragen dat deze bewerker de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelen mag verwerken en voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. SNKI zal met de bewerker een schriftelijke ‘bewerkersovereenkomst’ sluiten.

Op welke wijze beschermt SNKI persoonsgegevens?

SNKI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u o te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens  worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die SNKI over u  heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u dat aan de school te laten weten.

Wanneer u wilt dat SNKI stopt met verwerken van uw persoonsgegevens , dan verzoeken wij u dat aan ons te laten weten.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2018.

RAL-SHOP.nl

Stichting Nederlands Kleur Instituut

Neem contact op